Hizmetlerimiz ve Uygulamalarımız

REHBERLİK HİZMETLERİ

      Okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin temel işlevleri;
 • öğrencinin gelişimini ve bireysel ihtiyaçlarını takip etmek,
 • bu doğrultuda aileyi bilgilendirmek,
 • grup rehberliği yapmak
 • okul-aile işbirliğini sağlamaktır.

Okulumuzda öğrenci Rehberlik Servisine şu yollarla gelir: 

 • Kendi isteğiyle,
 • Öğretmenin, öğrenciyle ilgili gözlemlerini aktarmasıyla,
 • Velinin Rehberlik Servisini bilgilendirmesiyle,
 • Rehberlik Servisinin öğrenciye yönelik gözlemleri sonucunda.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Öğrenciye Yönelik Hizmetlerimiz 

 • Öğrencilerin duygusal, bilişsel ve sosyal özelliklerini tanıma amaçlı bireysel görüşmeler,
 • Sorun çözme odaklı bireysel görüşmeler,
 • Öğrenciye daha doğru rehberlik yapabilmek için gözlemlerde bulunmak,
 • Öğrenci düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda uygun test ve ölçeklerin uygulanması,
 • Ortak ihtiyaçlar belirlenerek öğrencilerle grup görüşmeleri ve grup çalışmaları yapmak,
 • Oryantasyon sürecinde öğrenci ve öğretmene destek sağlamak

Sunumlar, Seminerler, Broşürler

 • Verimli Ders Çalışma ve Zaman Yönetimi
 • Bedenimiz Özeldir
 • Duygularım
 • Öfke Kontrolü
 • Sınav Kaygısı
 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) Bilgilendirme
 • Ergenlik Bilgilendirme
 • Sınava Az Kala

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veliye Yönelik Hizmetlerimiz

 • “Öğrenci Tanıma Formu” velilere ulaştırılarak öğrenci ve aile hakkında detaylı bilgi toplanması.
 • Öğrenciler hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmak üzere velilerle bireysel görüşmelerin yapılması.
 • Uygun müdahale programının geliştirilmesi ve uygulanması adına veli ile işbirliği yapılması.
 • Ailelere sorunlar karşısında farklı bakış açıları geliştirmesine destek olmak ve çözüm üretmesini sağlamak amacıyla bireysel görüşmeler gerçekleştirmek.
 • Gerekli durumlarda Veli-Öğretmen-Danışman ile grup görüşmesi yaparak paylaşım sağlamak.
      Sunum, Seminer ve Broşürler
 • Okula uyum sürecinde Çocuk Tepkileri ve Ebeveyn Tutumları
 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) Bilgilendirme
 • Ergenlik Bilgilendirme
 • Sınav Kaygısı ve Anne-Baba Tutumları
 • Çocuk ve Sorumluluk
 • Karne Günü ve Tatil Önerileri
 • Verimli Ders Çalışma
 • Anne-Baba Tutumları
 • Çocuğun Cinsel Eğitimi
 • Çocuklarda Özgüven Gelişimi