Hizmetlerimiz
Özel 3 Mart İlköğretim Okulu Rehberlik Servisinin amaçlarını geliştirebilmek için yaptığı hizmetler:

Bireysel psikolojik danışmanlık
Grupla psikolojik danışma
Aile danışmanlığı
Öğrenci düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda amacına hizmet eden test ve ölçeklerin uygulanması
Veli-Öğretmen-Öğrenci işbirliği ve iletişimini rahatlatacak uygun metot ve yöntemler geliştirilmesi
Öğretmenlere gelişim dönemleri ve sınıf içi disiplin konuları ağırlıklı hizmet içi eğitim uygulama
Yeni gelen öğrencilerle oryantasyon çalışması yapma
Yıl içerisinde öğrenci,veli ve öğretmenlerimize gerekli ve önemli görülen konularda seminer,broşür vb. çalışmalar hazırlayarak bilgilendirme ve yönlendirme yapma
Öğrencinin ihtiyaç ve yeteneklerine uygun mesleki yönlendirme hakkında bilgilendirmesi.