Hizmetlerimiz
Özel 3 Mart İlköğretim Okulu Rehberlik Servisinin amaçlarını geliştirebilmek için yaptığı hizmetler:

? Bireysel psikolojik danışmanlık
? Grupla psikolojik danışma
? Aile danışmanlığı
? Öğrenci düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda amacına hizmet eden test ve ölçeklerin uygulanması
? Veli-Öğretmen-Öğrenci işbirliği ve iletişimini rahatlatacak uygun metot ve yöntemler geliştirilmesi
? Öğretmenlere gelişim dönemleri ve sınıf içi disiplin konuları ağırlıklı hizmet içi eğitim uygulama
? Yeni gelen öğrencilerle oryantasyon çalışması yapma
? Yıl içerisinde öğrenci,veli ve öğretmenlerimize gerekli ve önemli görülen konularda seminer,broşür v.b. çalışmalar hazırlayarak bilgilendirme ve yönlendirme yapma
? Öğrencinin ihtiyaç ve yeteneklerine uygun mesleki yönlendirme hakkında bilgilendirmesi.