EĞİTİM

EĞİTİM

  • Bireysel farklılıklar dikkate alınır.
  • Bilgiyi ezberlemek yerine keşfetmek öğretilir.
  • Geçici öğrenmeler yerine kalıcı öğrenme sağlanır.
  • Öğrenmeyi öğrenme, aktif öğrenme, proje tabanlı öğrenme amaçlanır.
  • 1, 2 ve 3. Sınıflarda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okutulması zorunlu derslerin yanı sıra Halk Oyunları, Seramik, Drama, Karikatür ve Satranç dersleri de zorunlu ders olarak okutulur.
  • Hazırlık sınıfında 6 saat, 1-5. Sınıflarda 10 saat, 6-8. Sınıflarda 8 saat İngilizce dersi okutulur.
  • İkinci dil olarak 4 ve 5. Sınıflarda 3 saat, 6-8. Sınıflarda 2 saat seçmeli Almanca / Fransızca okutulur.
PAYLAŞ