ZORBALIĞA KARŞIYIZ

ZORBALIĞA KARŞIYIZ

Çocuk ve ergenler için içinde yaşadıkları en önemli topluluk akran grubudur. Bulundukları yaş grubu gereği, arkadaş ortamında ne kadar popüler olarak algılandıkları kendilerini nasıl tanımladıkları benlik kurgularını etkiler. Akranlarla ilişkiler her zaman sağlıklı ve her iki taraf için de olumlu sonuçlar doğuracak şekilde yürümeyebilir.

Çocukların sağlıklı gelişimine yönelik önemli bir tehdit oluşturan akran zorbalığı; fiziksel zorbalık, sözel zorbalık, dışlama-yalnızlaştırma, bireyin mal ve eşyalarına zarar verme şekillerinde sergilenen zorbalık, kronik olarak zorbalığa uğrayan bireyde fiziksel yaralanma ve incinme, okul fobisi, akademik başarıda düşüş, kızgınlık, çaresizlik, değersizlik duyguları ve mutsuzluk ile kaygı ve depresyon gibi sorunlar şeklinde sonuçlanabilir. Bu çocuklar akranlarına göre son derece olumsuz bir benlik kavramı geliştirebilir.

Başarıyı, sosyal ve duygusal doyumu yükseltmek için, destekleyici, yardım etme davranışı gelişmiş, iyi arkadaşlık ilişkileri kurulabilen sıcak, olumlu sınıf ortamlarının oluşturulmasına zemin hazırlamak amacıyla okulumuz Rehber Öğretmeni Yeşim Çoruh Güler akran zorbalığına dikkat çekmek için 1. sınıf öğrencilerimize yönelik farkındalık eğitimi vermiştir.


04.10.2021

Fotoğraflar

PAYLAŞ
Copyright © 2021 | Tüm Hakları Saklıdır.