MOTİVASYON

MOTİVASYON

Motivasyon genel anlamda, kişide ilk istek ve arzuların seçilmesi, sıralanması, eyleme geçilmesi yoluyla bilişsel ve motor süreçleri başlatan, yönlendiren, koordine eden, güçlendiren, sonlandıran ve değerlendiren dinamik bir uyarılma halidir. Öğrencinin ders dinlemesi, sınava hazırlanması, yaptığı işten doyum alması, ne yapacağına karar vermesi durumları onun motivasyonuyla ilişkilidir. Farklı bir ifade ile motivasyon, etkili öğrenmenin en önemli bileşenlerinden biridir.

Rehber öğretmenimiz Zekiye Akman tarafından 4. Sınıf öğrencilerimize yönelik yapılan Rehberlik derslerimizde, kısa ve uzun vadeli amaç belirlemenin öğrenmelerimiz üzerindeki genel motivasyonumuzu nasıl artırdığına ve var olan motivasyonumuzun sürekliliğinin nasıl korunacağına dair farkındalık kazandırıldı.


19.10.2021

Fotoğraflar

PAYLAŞ
Copyright © 2021 | Tüm Hakları Saklıdır.