AFAD MERKEZİNDE UYGULAMALI EĞİTİM

AFAD MERKEZİNDE UYGULAMALI EĞİTİM

Güzel bir coğrafyada yer alan ülkemiz ne yazık ki her yıl doğal felaketler yaşamaktadır. Bu yıl yine Erzincan Depremi ve Van Bölgesinde büyük bir çığ felaketi yaşadık. Ne yazık ki önlemler hala istenilen seviyede olmadığını tekrar görmüş olduk. İlk yardım halkımız tarafından hiç bilinmediğini ve kayıplarımız da o noktada çok olduğuna tanık olduk. Doğal afetlerden korunmanın en etkili yolu, önlem almak ve tedbirli olmaktır. Okullardaki eğitim her zaman yeterli olmayabilir. Çünkü bu tür afetlerden korunmada, mutlaka donanımlı merkezlerde uygulamalı eğitim verilerek, davranış bilincinin oluşması çok daha etkili olmaktadır.

Bursa, bu anlamda çok şanslı bir şehirdir. Türkiye'de ilk ve dünyanın en geniş kapsamlı Afet Merkezi burada açılmıştır. Her yıl dördüncü sınıf öğrencilerimiz, bu merkezde uygulamalı olarak yarım günlük eğitim görmektedir.

Bu merkezde her doğal afetin simülasyonu yapılır. Öğrencilerimiz, ilk yardım odalarında, plastik mankenler ve dijital cihazlarla; uygulamalı ilk yardım, kalp masajı, kırılma, kanama durumlarında eğitim gördüler. Heyelan ve sel olayları 3 boyutlu filmlerle, heyelan ve sel tecrübe edilerek, bu tür durumlarda ne yapılması gerektiğini öğrendiler.

Yangın gibi bir felaketten, can ve mal kaybının en aza indirilmesi ile ilgili bir sunu izlediler. Lodos rüzgarından kaynaklanan karbon monoksit zehirlenmelerinin nedeni, nasıl oluştuğu ve ne şekilde önlenebileceği mankenler yardımı ile hazırlanan simülasyon eğitimi verildi.

Deprem kuşağında bulunduğumuz bir gerçektir. Depremin fiziksel ve psikolojik etkilerinin tecrübe edilmesi yolu ile can ve mal kaybının en aza indirilmesi ile tasarlanan deprem simülatöründe, depremin nasıl oluştuğunun, deprem sırasında ve sonrasında nasıl davranılması gerektiğinin ve depremden korunmak için alınması gereken basit önlemlerin, uygulamalı eğitimi verildi. Kurulan deprem sarsma tablası ve simülatör  sistemi  ile deprem ânı yaşatıldı.

Daha sonra olabilecek bir deprem senaryosu 3D animasyon film formatında 12 kişilik koltuklarda gerçek zamanlı senkronizasyonunu yaparak tecrübe edildi.

Ülkemiz; yoğun doğal afetler yaşarken, bu tür gezilerin ne kadar yerinde ve anlamlı olduğunu bir kez daha deneyimlediler.

Fotoğraflar

PAYLAŞ