REHBERLİK

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik; kişiye öğüt verme, onun adına karar verme ve sorunlarını çözme değildir. Uzman personelin rehberliğinde; danışanın, değişik seçenekleri görmesini sağlama, bunlardan kendisine en uygun olanını seçebilme, karar verebilme, kendine ve çevresine karşı farkındalığını artırmasına yardımcı olmaktır. Bununla birlikte; bireylerin mutlu, çağdaş, işbirlikçi, bilinçli, üretken ve farklı bakış açılarına sahip bireyler olabilmelerini hedeflerken, bireyin yalnızca duygusal gelişimiyle değil, sosyal ve zihinsel gelişimleriyle de ilgilenmektedir.


    Özel 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumu Rehberlik Servisindeki çalışmalar Rehber Öğretmen ve Psikolog işbirliği içinde yürütülmektedir. Uzman kadromuz, okulumuzdaki çocukların her birinin farklı duyguları, düşünceleri, kendilerine özgü davranışları olduğunun bilinciyle, öğrencilerimizin kendi içinde var olan potansiyeli fark etmeleri ve bunu etkin bir şekilde kullanabilmelerinin yanı sıra karşılaştıkları problemleri çözmelerine yardımcı olmaktadır. Bunu yaparken sadece öğrenciler ile çalışmalar yapmak yerine öğretmenleri ve velileri de içine alan bir yaklaşımı benimsiyoruz.


Okulumuz Psikolojik Danışma ve Rehberlik İlkelerimiz

 • Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri tüm bireylere yöneliktir.
 • Gizlilik esastır.
 • Danışan ve danışman arasındaki karşılıklı güven ilişkisine dayanır.
 • Her birey değerlidir ve önemlidir. Kişi haklarına saygı gösterilir.
 • Danışan olduğu gibi kabul edilir, yargılanmaz, eleştirilmez.
 • Öğrenci ile ilişkili tüm kişilerle işbirliği içinde çalışır. 
 • Gelişimsel açıdan bireyler kendi içinde değerlendirilir, başkaları ile kıyaslanmaz. Bireysel farklılıklara da saygı duyulur.
 • Öğrencinin takibinin sürekliliği önemlidir.

 

Amacımız Öğrencilerin;

 • İlgi ve yeteneklerinin farkında,
 • sorumluluk sahibi,
 • özgüvenli,
 • empati kurabilen,
 • etkin iletişim becerilerine sahip,
 • yaratıcı,
 • düşünce ve duygularını ifade edebilen ve kontrol edebilen,
 • özgür düşünebilen,
 • planlı çalışma alışkanlığı geliştirebilen,
 • çevresine karşı duyarlı,
 • yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen,
 • sorunlar karşısında çözüm üretebilen,
 • bağımsız,                                  
 • sosyal, duygusal ve bilişsel açıdan sağlıklı bireyler olarak gelişmelerini sağlamaktır.

 

REHBERLİK HİZMETLERİ

      Okul psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin temel işlevleri;

 • öğrencinin gelişimini ve bireysel ihtiyaçlarını takip etmek,
 • bu doğrultuda aileyi bilgilendirmek,
 • grup rehberliği yapmak
 • okul-aile işbirliğini sağlamaktır.

Okulumuzda öğrenci Rehberlik Servisine şu yollarla gelir: 

 • Kendi isteğiyle,
 • Öğretmenin, öğrenciyle ilgili gözlemlerini aktarmasıyla,
 • Velinin Rehberlik Servisini bilgilendirmesiyle,
 • Rehberlik Servisinin öğrenciye yönelik gözlemleri sonucunda.

 

Öğrenciye Yönelik Hizmetlerimiz 

 • Öğrencilerin duygusal, bilişsel ve sosyal özelliklerini tanıma amaçlı bireysel görüşmeler,
 • Sorun çözme odaklı bireysel görüşmeler,
 • Öğrenciye daha doğru rehberlik yapabilmek için gözlemlerde bulunmak,
 • Öğrenci düzeyleri ve ihtiyaçları doğrultusunda uygun test ve ölçeklerin uygulanması,
 • Ortak ihtiyaçlar belirlenerek öğrencilerle grup görüşmeleri ve grup çalışmaları yapmak,
 • Oryantasyon sürecinde öğrenci ve öğretmene destek sağlamak

Sunumlar, Seminerler, Broşürler

 • Verimli Ders Çalışma ve Zaman Yönetimi
 • Bedenimiz Özeldir
 • Duygularım
 • Öfke Kontrolü
 • Sınav Kaygısı
 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) Bilgilendirme
 • Ergenlik Bilgilendirme
 • Sınava Az Kala

Veliye Yönelik Hizmetlerimiz

 • "Öğrenci Tanıma Formu" velilere ulaştırılarak öğrenci ve aile hakkında detaylı bilgi toplanması.
 • Öğrenciler hakkında karşılıklı bilgi paylaşımında bulunmak üzere velilerle bireysel görüşmelerin yapılması.
 • Uygun müdahale programının geliştirilmesi ve uygulanması adına veli ile işbirliği yapılması.
 • Ailelere sorunlar karşısında farklı bakış açıları geliştirmesine destek olmak ve çözüm üretmesini sağlamak amacıyla bireysel görüşmeler gerçekleştirmek.
 • Gerekli durumlarda Veli-Öğretmen-Danışman ile grup görüşmesi yaparak paylaşım sağlamak.

      Sunum, Seminer ve Broşürler

 • Okula uyum sürecinde Çocuk Tepkileri ve Ebeveyn Tutumları
 • Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi (TEOG) Bilgilendirme
 • Ergenlik Bilgilendirme
 • Sınav Kaygısı ve Anne-Baba Tutumları
 • Çocuk ve Sorumluluk
 • Karne Günü ve Tatil Önerileri
 • Verimli Ders Çalışma
 • Anne-Baba Tutumları
 • Çocuğun Cinsel Eğitimi
 • Çocuklarda Özgüven Gelişimi

 

PAYLAŞ
Copyright © 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.