EĞİTİM

EĞİTİM

Öğrenim sürecinde;

  • Bireysel farklılıklar dikkate alınır,
  • Bilgiyi ezberletmek yerine keşfetmesi ,
  • Geçici öğrenmeler yerine kalıcı öğrenmesi sağlanır.
  • Bilgiye ulaşma yollarını keşfederek aktif öğrenme, proje tabanlı öğrenme amaçlanır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okutulması zorunlu derslerin yanı sıra;

  • Hazırlık, 1,2 ve 3. Sınıflarda; Satranç, Drama, Seramik, Akıl Oyunları, Bilim Uygulamaları,  Kodlama ve Robotik zorunlu ders olarak okutulmaktadır.
  • 4. Sınıflarda Kodlama ve Robotik zorunlu, Almanca/Fransızca, Seramik, Drama, Satranç,        Halk Oyunları ve Müzik dersleri seçmeli ders olarak okutulmaktadır.
  • İngilizce dersi hazırlık ve ilkokul 1-5 sınıflarında 10 saat, ortaokul 6-8 sınıflarında  8 saat olarak okutulmaktadır.
  •  İkinci Yabancı Dil olarak 4. ve 7. Sınıflarda 3 saat, 5. ve 6. sınıflarda 4 saat ve 8. Sınıflarda          1 saat Almanca/Fransızca dersi okutulmaktadır.
  • 5.6.7.ve 8. Sınıflarda haftada 2 saat 20 branştan sosyal kulüp çalışmaları yapılmaktadır.
PAYLAŞ
Copyright © 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.