DERSLER

Başarısız Öğrenci Yoktur...

Her öğrencinin başarılı olduğu bir alan vardır. Bu sebeple okulumuzda verilen eğitim öğretim çalışmaları bu felsefe üzerine kurulmaktadır. Temel Olarak Milli Eğitim Bakanlığı Müfredat programı kazanımları ele alınsada öğrencilerimizin bireysel farklılıkları dikkate alınarak öğretmenlerimiz tarafından her sınıf düzeyinde hazırlanan yıllık planlar uygulanır. Bu programlarla öğrencilerin özgüvenleri artar, ellerinden gelenin en iyisini yapabileceklerine inanırlar ve kişisel özellikleri ön plana çıkar.

Okuldaki yaşam ise olumlu  davranışları pekiştirmek üzerine kurulmuştur. Unutulmamalıdır ki okul öğrencilerin yalnızca akademik kazanımların kazandırıldığı bir yer olmamalıdır. Bu sebeple uygulanan etkinlik ve projeler ile öğrencilerde istendik yönde davranış geliştirmeye yönelik çalışmalara yer verilmektedir. Hem bireyin, hem de okul topluluğunun mutluluğu ön plandadır. Bu topluluğu oluşturan her bireyden, davranışlarının sorumluluğunu üstlenmesi beklenir. Öğrencilerin edindikleri bilgileri tutum, beceri ve eyleme dönüştürmeleri hedeflenir.

Ağaç yaşken eğilmez, ağaç yaşken dik durmayı öğrenir...

Öğrencilerimiz bizim aynı zamanda arkadaşlarımız olup, onları gelecek hayatlarına hazırlamak konusunda attığımız ilk adımlardan biri de onların önünde değil yanında durmaktır. Öğrencilerimiz yani çocuklarımız çağdaş ve demokratik bir gelecek için çağdaş ve demokratik bir ortamda bulunmaktadırlar. Her öğrenci kendi fikirlerini özgürce açıklayabilir ve yeni fikirlerini paylaşıp bunları projelendirebilir. Okulumuzda yapılan öğrenci başkanı seçimleri doğal seçimlerden farksız bir şekilde uygulanıp, istedikleri zaman öğretmenleri ve idari kadroya dilek ve temennilerini iletebilmektedir. İletilen bu fikirler doğrultusunda yapılabilecekler onlarla tartışılıp kararlar onlarındda istekleri doğrultusunda verilmektedir.

Sonuç olarak edindiği bilgileri davranış, tutum ve beceriye dönüştürebilen, duyarlı, ulusal ve kültürlerarası anlayışa sahip, bütüncül bir bakış açısıyla sorgulayan; dünyanın, tüm insanlığın ortak vatanı olduğunun bilincinde, yaşam boyu öğrenen, aktif bireyler yetiştirerek ülkemizin nitelikli insan kaynağının oluşturulması tüm öğretmenlerimizin ortak hedefidir.

 

OKULUMUZDA VERİLEN DERSLERE GENEL BAKIŞ

Okulumuzda Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler verilen temel derslerdir. Bunların yanında 1.2. ve 3. Sınıflarda haftada 5 ders oyun ve Fiziki etkinlik dersi olup bu derslerin 2 saati Beden Eğitimi Zümresi tarafından işlenmektedir. 4. sınıflarda ise haftada 2 saat olan Oyun ve fiziki etkinlik dersi yine Beden Eğitimi Zümresi tarafından işlenmektedir. Bunların dışında yabancı dil eğitimine büyük önem verilmektedir. Anaokulundan itibaren yoğun bir İngilizce Eğitimi söz konusudur. Sadece gramer eğitimi ile kalınmayarak öğrencilerin konuşma, yazma gibi becerileride geliştirilmektedir. Ayrıca +. Sınıf öğrencilerimiz Fransızca veya Almanca derslerinden birini ikinci yabancı dil olarak belirlemekte ve 8. Sınıf sonuna kadar 2. Yabancı dil eğitimi de almaktadırlar. Anaokulundan 8. Sınıfa kadar yapılan etkinlikler ve projeler ulusal ve uluslararası boyutta olup öğrencilerimizin global dünyada kendilerini ifade etmeleri sağlanmaktadır.

Temel ders eğitimlerinin dışında Drama, Müzik, Görsel Sanatlar, seramik, Halk oyunları, Satranç dersleri haftalık ders programlarımızda yer almakta olup öğrencilerin bu derslerde de aktif rol oynaması sağlanmaktadır. Sosyal etkinlikler dersi kapsamında ortaokul öğrencileri bu derslerin yanında karikatür dersi de alabilmektedir.

Sportif olarak başarılarımız oldukça sevindirici olup, Basketbol, voleybol, masa tenisi, hentbol, cimnastik, eskrim, kort tenisi, golf, modern dans ve bale üzerine eğitimler almaktadırlar. Aynı zamanda müzik faaliyetleri içerisinde piyano, keman kursları düzenlenmekte okul çok sesli korosu ulusal alanda bizleri başarıyla temsil etmektedir.

PAYLAŞ
Copyright © 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.